Nieuwe regels voor periodieke btw-kwartaalaangiften

Via de aangifte van de periodieke btw-aangifte wordt het verschil tussen de verschuldigde btw duidelijk.

Van zodra uw onderneming onderworpen is aan btw en u een recht op btw aftrek heeft, moet u in principe een periodieke kwartaalaangifte indienen. Alleen diegene die kunnen gebruikmaken van de vrijstelling of de bijzondere landbouwregeling, of nog diegenen die zijn vrijgesteld door artikel 44 van het Btw-Wetboek  en geen gebruik maken van het recht op aftrek van de btw kunnen ontsnappen aan de periodieke btw aangifte.

Wanneer moet u btw-aangiften indienen?

Het omzetcijfer van uw onderneming is hoger dan 2.500.000 euro (excl. btw)

U moet elke maand een btw-aangifte indienen. U moet die aangiften indienen en in voorkomend geval de daaruit voortvloeiende verschuldigde btw betalen ten laatste de 20ste van de maand die volgt op de maand activiteiten.

Het omzetcijfer van uw onderneming is hoogstens 2.500.000 euro (excl. btw)

U kunt kiezen voor driemaandelijkse aangiften, op voorwaarde dat u uiterlijk de 20ste van de 2de of 3de maand aan het kwartaal een voorafbetaling doet gelijk aan een derde van de verschuldigde btw van het vorige kwartaal.

U moet die aangiften indienen en in voorkomens geval het saldo van de verschuldigde btw betalen ten laatste de 20ste van de maand die volgt op het kwartaal van de activiteiten.

Bijzondere gevallen

U moet maandelijkse btw-aangiften indienen als het omzetcijfer van uw onderneming hoger is dan 250.000 euro (excl. btw) voor het geheel van de leveringen van:

  • energieproducten (minerale oliën of andere producten die bedoelt zijn om als brandstof gebruikt te worden)
  • toestellen voor mobile telefonie, computers en hun apparatuur, toebehoren en onderdelen
  • landvoertuigen met een motor die onderworpen zijn aan een reglementering betreffende de inschrijving. Als u al maandelijkse btw-opgaven van uw intracommunautaire handelingen moet indienen omdat het kwartaalbedrag van de levering van die goederen hoger was dan 50.000 euro in het kwartaal in kwestie of in één van de vier vorige kwartalen, dan moet u ook maandelijkse btw aangiften indienen.

U moet die aangiften indienen en in voorkomend geval het saldo van de daaruit voortvloeiende verschuldigde btw betalen ten laatste de 20ste van de maand die volgt op de maand van de activiteiten in kwestie.

Hoe moet ik btw-aangiften indienen?

In principe moet uw periodieke btw-aangifte altijd op elektronische wijze indienen via de Intervat.

Als dat om één van volgende redenen niet mogelijk is voor u:

  • u beschikt niet over de nodige informaticamiddelen
  • een buitenlandse gevolmachtigde dient voor u de btw-aangifte in
  • er zijn technische problemen

kunt u een papieren aangifte indienen.

Daarvoor moet u een ondertekende, schriftelijke verklaring met de redenen indienen bij uw btw-controlekantoor. U moet daar ook blanco aangifteformulieren (nr. 625) aanvragen en ze naar het scanningscentrum sturen.

 

 

Bron : NSZ