Het belastbare voordeel van een bedrijfswagen stijgt dit jaar licht

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard voor persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde bedrijfswagen als volgt berekend: cataloguswaarde x 6/7 x CO2-percentage. 

Het belastbare voordeel wordt dus forfaitair berekend.

Cataloguswaarde

Onder ‘cataloguswaarde’ wordt verstaan: de catalogusprijs van de wagen in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno. De cataloguswaarde van de wagen daalt per 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van zijn eerste inschrijving, met 6%. Een begonnen maand telt daarbij voor een volledige maand. De vermindering kan maximaal 30 procent zijn. Dus wanneer de wagen meer 60 maanden (= meer dan 5 jaar) oud is, daalt de catalogus waarde niet meer. Deze ‘ouderdomscorrectie’ geldt zowel voor nieuw aangekochte wagens als voor tweedehands.

CO2-percentage 

De CO2-uitstoot wordt vertaald naar een CO2-coëfficiënt. De basis CO2-coëfficiënt van 5,5 procent geldt voor een wagen met een standaard uitstoot. Jaarlijks wordt de standaard-CO2-uitstoot voor het berekenen van het fiscale voordeel voor bedrijfswagens aangepast.

Voor het inkomstenjaar 2014 ligt die standaard voor Dieselwagens op 93 gram per km (95 gram in 2013) en benzine-, lpg- of aardgaswagens op 112 gram per km (116 gram in 2013). De belastingregels zijn van belang voor wie een bedrijfswagen heeft van zijn werkgever of vennootschap en die ook voor woon-werkverkeer en privéverplaatsingen mag gebruiken.

De nieuwe referentiewaarden gelden vanaf 1 januari 2014.

Ook het minimale belastbare voordeel wordt elk jaar geïndexeerd. Dat minimum werd eerder al bekend gemaakt. Het bedraagt dit jaar 1.250 euro, tegenover 1.200 euro voor 2013.

 

 

Bron : NSZ