Kan mijn klant weigeren de intresten op mijn facturen te betalen?

Klanten die niet of te laat betalen zijn u in principe intresten verschuldigd. Deze intresten worden meestal vermeld in uw algemene voorwaarden. Alvorens u deze intresten kunt aanrekenen, moeten uw klanten hier uiteraard mee ingestemd hebben. Ongeacht of het gaat om een handelaar of een particulier, moet de klant de mogelijkheid hebben gehad om van de algemene voorwaarden kennis te nemen, en moet hij/zij ze hebben aanvaard. Dat wordt in concreto beoordeeld, rekening houdend met de beschikbaarheid, de leesbaarheid, de zichtbaarheid en de begrijpelijkheid van de voorwaarden.

De loutere vermelding van uw algemene voorwaarden op de achterkant van uw factuur is echter onvoldoende. U meldt dan ook best uw algemene voorwaarden op uw bestelbon, offerte, bestek enz. Is er geen plaats meer om de algemene voorwaarden vooraan te plaatsen, plaats ze dan op de achterkant van uw bestelbon, en verwijs expliciet op de voorkant van de bestelbon naar de algemene voorwaarden die zich op de achterkant bevinden.

Vermelde u de algemene voorwaarden enkel op uw factuur of gebruikt u helemaal geen algemene voorwaarden, dan betekent dat niet dat u de laattijdige (of niet-) betaling kan aanrekenen. De wettelijke interestvoet zal dan immers van toepassing zijn. Deze bedraagt 2 procent voor betalingen tussen handelaars en consumenten en 8 procent bij transacties tussen ondernemingen ( Wet van 2 augustus 2002 ( wet betalingsachterstand bij handelstransacties)).