Bedrijfswagens iets minder interessant geworden

Bedrijfsleiders en werknemers worden belast op het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een voertuig dat gratis ter beschikking wordt gesteld.

 

Het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit dat persoonlijk gebruik, wordt berekend door een CO2-percentage op 6/7 van de cataloguswaarde van het ter beschikking gestelde voertuig toe te passen.

Jaarlijks bepaalt een koninklijk besluit de referentie-CO2-uitstoot van het referentie jaar.

Aangezien de referentie-CO2-uitstoot is gedaald, zal het CO2percentage stijgen en zo ook het belastbaar voordeel.

Deze Refentie-uitstoot bedraagt:

  • Voor Benzines, LPG of aardgasmotoren: 105g/km

(in 2016 was het nog 107 g/km)

  • Voor Dieselwagens: 87g/km

(in 2016 was het nog 89g/km)

Een voorbeeldje:

Een bedrijfsleider heeft een bedrijfswagen met een dieselmotor die hij mag gebruiken voor privédoeleinden. De CO2-uitstoot van het voertuig bedraagt 98g/km. De referentie-CO2-uitstoot voor bedrijfswagens met dieselmotor bedroeg 89g/km in 2016. Het CO2-Percentage bedroeg 6,4% (= 5,5% + ((98-89) x 0,1) %).

Voor 2017 bedraagt de referentie-CO2-uitstoot 87g/km. Het CO2-percentage voor die wagen zal dan 6,6% (= 5,5 % + ((98 -87) x 0,1) %) zijn.