We schrijven 1975. Het basisjaar waarop je KI gebaseerd is. Het KI, het fictieve inkomen dat u zou kunnen ontvangen hebben op het bezit van een onroerend goed, en dat al sinds jaar en dag een fiscale doorn in vele ogen is. Enerzijds is het een fictief inkomen, anderzijds is 1975 nu niet bepaald recent. Vandaar dat in het kader van een fiscale hervorming veel gepleit wordt om dit KI te gaan hervormen. Daarnaast is het ook een bepaling die in Europa niet bepaald gekend is. Daarom ook dat het Europese Hof van Justitie al meermaals ons landje op de vingers heeft getikt. Een onroerend goed wordt anders belast als het in België ligt dan als het op een andere plaats in de EU ligt. Rechtspraak, een dwangsom van 2.000.000,00 € en dan nog eens per dag talmen 7.500,00 erbovenop.

Dan zou je denken… Dat systeem van KI, dat heeft zijn beste dag gehad, laten we het dan ook in alle stilte ten grave dragen, zijn we eigenlijk al van een van die koterijen in de Belgische fiscaliteit af. Dat was buiten de overheid gerekend. “Waarom gaan we niet een KI gaan opleggen aan alle Europese woningen? Dan is het toch gelijk? ” Waar er in het verleden discussie was over wat nu het bruto inkomen uit een woning gelegen in het buitenland is, is er ook voor woningen buiten Europa een KI.

Hoe wordt die bepaald : Normale verkoopwaarde (don’t ask…) x 15,036 x 5,3% voor 2020.

Ben je op 31/12/2020 al eigenaar van een vastgoed in het buitenland, kan je vanaf juni de nodige gegevens aan de fiscus bezorgen, al zeker voor 31/12/2021. Vanaf dit jaar een eigendom kopen, dan heeft u 4 maanden de tijd na aankoop om dit te melden. Nodeloos om te zeggen dat Google maps ook bij de fiscus bereikbaar is. Gewaarschuwd man en zo…