Het einde van de kaasroute?

Veel Belgen zijn bekend met de ‘kaasroute’, de manier om roerende goederen te schenken zonder dat er Belgische schenkbelasting verschuldigd is. Het gaat hierbij om schenken van bijvoorbeeld cash/liquide middelen, maar zelfs aandelen kunnen belastingvrij worden overgedragen. De schenking vindt wel plaats via een notariële akte, waardoor er wel voorwaarden verbonden kunnen worden aan de schenking.

Einde fiscale kaasroute

Als een Belgische notaris betrokken is bij een schenking, zal de notariële akte verplicht geregistreerd moeten worden in België. Bij de registratie is 3% schenkbelasting in België verschuldigd. Wanneer een buitenlandse notaris betrokken is bij de schenking, is er geen verplichte registratie waardoor de schenkbelasting niet van toepassing is.

Veel Belgen benaderen notarissen in Nederland voor deze uitzondering, vandaar de bijnaam ‘kaasroute’. De schenker moet nog wel 3 jaar blijven leven na de schenking, omdat er anders alsnog belasting verschuldigd is. Echter, indien u voornemens bent om op korte termijn naar Nederland te verhuizen vanuit België, kan het zijn dat deze termijn mogelijk niet op u van toepassing is.

Buitenlandse notariële akten verplicht

Vanaf 1 december moeten echter ook buitenlandse notariële akten verplicht geregistreerd worden. Hiermee komt een einde aan de manier om belastingvrij roerende zaken te schenken door middel van betrokkenheid van een buitenlandse notaris.

Heeft u vragen over de ‘kaasroute’? Neem dan gerust contact met ons op.