Kan u een daguitstap met het personeel fiscaal afrekken?

In veel kmo’s is het gebruikelijk dat de bedrijfsleiding en het personeel er jaarlijks gezamelijk een dagje op uit trekken. Maar zijn de kosten hieraan verbonden aftrekbaar als beroepskost?

Hoe zit dat met de inkomstenbelastingen?
In Principe is iets wat niet belastbaar is bij de verknemer, niet aftrekbaar bij de werkgever. Dat geldt niet voor personeelsuitstappen die maximaal één dag duren en waarop alle personeelsleden zijn uitgenodigd. In dat geval moeten de werknemers geen belasting betalen op het voordeel, maar is het wel aftrekbaar voor de werkgever. Restaurantkosten zijn slechts voor 69 procent aftrekbaar, maar de huur van een autocar, de organistatiekosten voor gezamenlijke sport-, cultuur-, reisactiviteit(en) en dergelijke komen wel voor de volledige aftrek in aanmerking.
Let op: worden ook gepensioneerde werknemers van de onderneming uitgenodigd om te participeren aan de activiteiten, dan wordt de fiscale aftrekbaarheid van de aan hen gerelateerde kosten niet aanvaard en moeten die dus in de verworpen uitgaven worden opgenomen.

En wat met de partners van de werknemers?
Sommige werkgevers- zeker indien het aantal personeelsleden niet zo groot is- nodigen ook de partners van de werknemers uit. In dat geval zou het wel eens kunnen gebeuren dat de belastingcontroleur slechts de helft van de kosten aanvaardt. Tenzij de bedrijfsleiding uiteraard goede redenen naar voor kan schuiven om ook hen uit te nodigen.

Niet iedereen mag mee
Wordt de uitstap georganiseerd voor slechts een gedeelte van het personeel, dan is er eigenlijk sprake van een belastbaar voordeel alle aard, met als gevolg dat zij zullen worden belast op dit voordeel.

En hoe zit het met de btw?
De btw op de gemaakte kosten voor de teambuildingactiviteit of het personeelsuitstapje is slechts aftrekbaar op voorwaarde dat alle personeelsleden er aan deel kunnen nemen. In een dergelijk geval is er immers sprake van een zogenaamd ‘collectief sociaal voordeel’ en hierop aanvaardt de btw- administratie de volledige aftrek van de btw.

Niet iedereen mag mee
Wordt er een personeelsactiviteit georganiseerd voor slechts een bepaald gedeelte van het personeel (bijvoorbeeld enkel voor de afdeling verkoop), dan wordt de aftrek van btw op de gemaakte kosten niet aanvaard. Ook de aangerekende btw op de gemaakte restaurantkosten worden niet aanvaard.

Bron: De zelfstandige nr 11 van 2 juni 2014