Dienstencheques vs je eigen butler…

Toegegeven, het lijkt een beetje te ver gaan als vergelijking. Voor de meeste mensen is het uiteraard handig dat er iemand komt om de schoonmaak van de woning te doen, eventueel de strijk nog extra te doen, en als er nog ruimte is, het onderhoud van de tuin. Fiscaal vriendelijk uiteraard. Je betaalt 8,5 € voor een uur werk, na de fiscale aftrek betaal je maar 5,95 € per uur. Met een maximum van 1400 € per persoon per jaar.

Maar wat als je nu eens iets anders wil. Iedereen heeft tegenwoordig een eigen poetsvrouw of poetsman, en … het is toch wel redelijk wat minder interessant dan vroeger… De cheques zelf zijn toch wel wat duurder geworden, en meer beperkt.

Uw eigen butler, privéchauffeur, dienstmeid,… lijkt vooral voor mensen die zich laten rijden in een Rolls Royce, die om 16 uur thee drinken, en in een kasteel wonen.

Het voordeel alle aard voor huispersoneel.

Waar het voor vele zaken een zeer onduidelijk kluwen is inzake de bepaling van het voordeel van alle aard, zijn er voor sommige zaken wel een zeer eenduidig geformuleerde beschrijving. Het meest bekende voordeel is dat van het voordeel voor het privé gebruik van een personenwagen. Door het berekenen van de formule komt u aan het voordeel, voor 1 kilometer privé, voor 100 000 kilometer privé. Dat is net hetzelfde voor het voordeel voor huispersoneel voor privédoeleinden. 5950 € per jaar bij een voltijdse betrekking, evenredig te beperken bij een deeltijdse betrekking.

Kort gezegd… U hebt 1 dag/week een butler/dienstmeid/hovenier/… dan kan u voor (5950 €/jaar/52 weken/ 5 werkdagen=) 22,88 € per dag als belastbaar voordeel, uw butler hebben. 22,88 € aan belastbaar voordeel. U betaalt dan, indien u 50% belastingen betaalt en 22% sociale bijdragen, 5,03 sociale bijdragen, en 8,9 € belastingen… per dag. Niet beperkt tot 1400 € per jaar.

Een bedrijf kan dus een poetsvrouw in dienst nemen die 3 dagen per week de bedrijfslokalen onderhoudt, 1 dag per week de woning van de zaakvoerder, en 1 dag per week de woning van de bediende. Voor zowel de zaakvoerder als de bediende dient dus een fiche opgemaakt te worden van 22,88 € per dag dat er schoongemaakt wordt. Dat kan net hetzelfde met een butler, tuinman,…

Let op voor:
-het arbeidscontract : welke taakomschrijving, welke activiteiten zijn toegelaten, welk PC… neem hiervoor best contact op met uw sociaal secretariaat
-de plaats van tewerkstelling, idem… bij uw sociaal secretariaat
-het voordeel van alle aard aangeven, via een fiche 281.10 of 281.20, afhankelijk van de ontvanger van het voordeel.