IPT voor éénmanszaken

IPT voor éénmanszaken : POZ

 

Zelfstandigen zonder vennootschap zullen vanaf 2017 een extra optie hebben om fiscaal voordelig hun karige wettelijke pensioen aan te vullen (IPT).

 

Er bestaan twee fiscaal aangemoedigde systemen: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en de Individuele Pensioentoezegging (IPT). Maar alleen zelfstandigen met een vennootschap kunnen beide systemen cumuleren. De 370.000 zelfstandigen zonder vennootschap, zoals bakkers, slagers of vrije beroepers, kunnen enkel het VAPZ benutten.

 

Deze ‘ongelijkheid’ willen minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) en minister van Zelfstandigen Willy Borsus (MR) wegwerken door in 2017 de Pensioentoezegging voor Zelfstandigen (POZ) in te voeren.

Het systeem van de POZ is gelijkaardig aan dat van het IPT. Het pensioenkapitaal wordt bij uitkering voordelig belast tegen 10 tot 20 procent, afhankelijk van het moment van de opname. De jaarlijkse stortingen leveren een fiscaal voordeel van 30 procent op zolang de som van het wettelijke pensioen en het aanvullend pensioen uit het VAPZ en de POZ maximaal 80 procent van het gemiddelde loon van de laatste drie gewerkte jaren bedraagt. Voor het IPT blijft de grens voorlopig 80 procent van het laatste jaarloon, maar dat zou Minister Bacquelaine ook later willen harmoniseren op 80 procent van de laatste drie jaarlonen

Uitbreiding 2e pijler werknemers

Ook voor werknemers wil Bacquelaine de tweede pensioenpijler uitbreiden. De werknemers moeten zelf kunnen beslissen welk deel van hun loon hun werkgever opzijzet voor hun aanvullend pensioen. Dat voorstel wil Bacquelaine in 2017 verder concretiseren.