Enig elektronisch loket bij de FOD Financiën

Enig elektronisch loket bij de FOD Financiën

De FOD Financiën stelt een enig elektronisch loket (Mini One Stop Shop) ter beschikking van elke Belgische onderneming om alle formaliteiten die gepaard gaan met de gewijzigde btw-regels voor bepaalde diensten ineens te voldoen.

Ter herinnering:

Op 1 januari 2015 wijzigen de btw-regels voor elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio en televisie-omroepdiensten) binnen de Europese Unie. Van dan af is de btw verschuldigd in de lidstaat van de afnemer. Dit betekent dat een leverancier de btw moet betalen in elk van de lidstaten waar klanten van hem gevestigd zijn.

Via het enig elektronisch loket (Mini One Stop Shop) kan de onderneming overgaan tot:

-voorafgaande registratie (in de maand of het kwartaal voor de handelingen);

-één enkele trimestriële elektronische aangifte met per lidstaat de verschuldigde btw;

-één enkele betaling van het totaal van de btw.

Zie ook de website van de FOD Financiën.