Crowdfunding

Crowdfunding is een alternatieve vorm van financiering voor ondernemers. Deze ondernemers vragen aan het groot publiek om geld te investeren in het project. Wanneer de personen in kwestie beslissen om te participeren aan het project wordt het geld gegeven op basis van een contract. Hier is er geen tussenkomst van een financiële instelling. De ingestapte personen kunnen er een tegenprestatie voor krijgen. Dit onder de vorm van een terugbetaling met rente, eigendomsbewijzen of het ontvangen van de toekomstige producten.

Soorten crowdfunding

Vreemd vermogen:

In deze vorm worden de fondsen overgemaakt in de vorm van een lening. Hiervoor wordt dus vastgelegd welke interestvoet er van toepassing zal zijn.

Er zijn twee soorten leningen

– leningen met terugbetaling in vaste aflossingen

– afbetaling met variabele aflossingen

De termijn van terugbetaling en intrestvoet moet op voorhand vastgelegd worden.

Lenen is niet belastbaar, maar voor de particulieren zijn de ontvangen interesten belastbaar in de personenbelasting en onderworpen aan 25% roerende voorheffing. Verder hoeft de leninggever geen belastingen meer te betalen. De 25% roerende voorheffing moet door diegene die ze betaalt doorgestort worden naar de fiscus. Bij de onderneming worden de betaalde interesten in kosten genomen

Eigen vermogen:

In deze vorm worden de fondsen betaald in ruil voor aandelen in de onderneming, een kapitaalsverhoging.

Alle fondsen worden verzameld tot het vooropgestelde bedrag is verzameld. Het totaal bedrag wordt voorlopig op een geblokkeerde bankrekening geplaatst. Er wordt een Algemene Vergadering samengeroepen bij de notaris om de kapitaalsverhoging via notariële akte vast te leggen.

Uitzondering:

CVBA: daar is er sprake van een vast en variabel kapitaal gedeelte. Het vast gedeelte wordt bepaald bij notariële akte en moet minimum 18.550 euro zijn. Het variabele gedeelte is echter geen vaste bepaling voor of het zijn bepalingen die vastgelegd worden in de statuten door de Algemene Vergadering. Het variabele gedeelte is vlot verhandelbaar en er is ook geen tussenkomst van de notaris nodig.

Schenking:

In deze vorm worden de fondsen betaald zonder dat er een tegenprestatie wordt verwacht. Er wordt op voorhand een bedrag vastgelegd als doel en indien er genoeg ingeschreven zijn en het doel bereikt wordt dan worden de gelden geschonken.

Deze schenking geeft echter geen recht op belastingsvermindering als het project niet wordt gezien als goed doel door de Minister van Financiën. Dan valt het onder ‘vrijgevigheid’ zonder fiscale recuperatie.

Indien het wel wordt bestempeld als goed doel dan is vanaf een schenking van 40euro wel mogelijkheid tot aftrekbaarheid, maar dan moet hiervoor wel een fiche opgemaakt worden door de ontvanger.

Bij de onderneming zal de ontvangen schenking gezien worden als een opbrengst. Daarvan worden de kosten afgetrokken. Indien er daaruit een overschot blijkt wordt dit aanzien als winst en dus ook belast.

Voorverkoop:

In deze vorm worden de fondsen betaald om een productie tot stand te kunnen laten komen. Eens de productie afgerond is wordt als tegenprestatie verwacht dat degene die deelnemen aan de crowdfunding het product als 1e de kans krijgen om te kopen of tegen hoge korting te kunnen kopen.

Geen specifieke wetgeving, maar wel een plafond van inzameling tot 100.000euro

Eens boven de 100.000euro wordt het aanzien als een financiële instelling die beroep doet op het openbaar spaarwezen hiervoor dient dan een vergunning verkregen te worden. Er wordt bekeken om dit plafond te verhogen naar 1.000.000euro

Opeisbaarheid van de btw

Binnenland:

BTW wordt opeisbaar bij het ontvangen van het bedrag van de voorverkoop. Afhankelijk van het bedrag die gegeven wordt voor de voorverkoop zal later blijken of eventueel nog bijbetaald moet worden om het product te ontvangen. Dan wordt de rest van de btw opeisbaar bij het betalen van de rest som.

Intracommunautair:

Btw is in theorie opeisbaar 15de van de maand volgend op de levering van het product tenzij volledige factuur voor de levering of volledige factuur na de levering maar voor de 15de van de maand volgend op de levering

Hier maakt het dus niet uit wanneer het betaald wordt maar is de levering en de factuur belangrijkste.

Belastbaarheid van de fondsen:

De fondsen zijn belastbaar in de vennootschapsbelasting vanaf het moment dat ze verkregen zijn. Afhankelijk van de vennootschap wordt dit aan verlaagd of normaal tarief belast.