Coronavirus, update 27/3

 1. De hinderpremie

Goed nieuws!  De Vlaamse Hinderpremie kan aangevraagd worden.

Onze ondernemers kunnen de premie aanvragen tot en met 5 mei, dus tijd genoeg (momenteel horen we van enkele uren geduld op de applicatie).

 1. Hinderpremie: Wie heeft recht?
 2. Overzicht gedwongen sluitingen: Lijst van sectoren die gedwongen gesloten werden door de Nationale Veiligheidsraad
 3. Schermen aanvraag hinderpremie: Bekijk hier alvast de 4 schermen die de klant moet invullen
 4. Stappenplan schermovername Mac/Windows: Volg het stappenplan om het scherm van je klant over te nemen

Via deze link kan de Hinderpremie aangevraagd worden.

Hou wel rekening met wachttijden.

Wat moet de klant bij de hand hebben?

 • Je e-ID én je e-ID pincode
 • Een actief Belgisch rekeningnummer van je onderneming waarop de premie kan betaald worden (in IBAN-formaat, dus bestaande uit 16 tekens beginnend met BE,

gevolgd door 2 cijfers en daarna de 12 cijfers van je rekeningnummer)

 • Vink de openingsdagen aan, zoals van toepassing voor de coronavirusmaatregelen
 • Hoofd- of bijberoep
 • In geval van bijberoep:  betaal je sociale bijdragen zoals een hoofdberoep? Enkel bijberoepers die de minimumbijdragen van een hoofdberoeper betalen, komen in aanmerking
 • Het website-adres (url) van je onderneming als je er eentje hebt
 • Heb je meerdere vestigingen? Selecteer zeker de juiste vestiging waarvoor je de premie aanvraagt.

Tips:

 • Deze premie is fiscaal vrijgesteld van belastingen.
 • Het verder promoten van webshops heeft GEEN invloed op de toekenning van de premie wanneer er een fysieke locatie aanwezig is.
 • De kaartlezer van Belfius en waarschijnlijk ook bij andere banken kan gebruikt worden als E-ID lezer
 • Wanneer de klant geen actieve vestiging heeft in de KBO of de functie(s) niet juist staat, kan er geen Hinderpremie aangevraagd worden
 • De hinderpremie kan NIET via volmacht
 1. Q&A

1. Met wie neem ik contact op voor meer informatie over de sociale rechten en/of de federale steunmaatregelen? 

Het RSVZ heeft een gratis telefoonnummer ter beschikking gesteld voor alle zelfstandigen: 0800/12.018.

2. Modelattest werkgeversattest woon-werk verkeer

Vele leden vragen ons naar een model van attest dat ze kunnen gebruiken in het kader van verplaatsingen die hun werknemers verrichten in hun professionele activiteiten.Hoewel de overheidsmaatregelen dit strikt gezien niet vereisen, vindt u als bijlage een dergelijk model van attest. 

3. Zelfstandigen in bijberoep komen in aanmerking voor coronasteunmaatregelen

In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben zelfstandigen in bijberoep ook toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar).

https://www.unizo.be/crisis-overbruggingsrecht-door-de-coronacrisis-vervangingsinkomen-voor-zelfstandigen.

4. Tijdelijke werkloosheid: aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden niet meer vereist

Vanaf 13 maart 2020 wordt de notie tijdelijke werkloosheid wegens overmacht soepel toegepast door de RVA. Alle situaties van tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus  kunnen  beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook indien er bijvoorbeeld toch nog op bepaalde dagen kan worden gewerkt.Voorlopig geldt deze soepele regeling tot en met 05 april 2020. Deze periode kan worden verlengd tot 30 juni 2020, indien de  maatregelen door de regering worden verlengd of versterkt.

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-aanvraag-tot-erkenning-als-onderneming-moeilijkheden-niet-meer

5. Preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen:

Het ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken:

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/AM-MB-20200323-covid-19.pdf

Update:

Waar ondernemingen waarvan de activiteit noodzakelijk is voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking verder blijven functioneren, worden andere ondernemingen gesloten (zijnde de handelszaken en winkels behalve (dieren)voedingswinkels, apotheken, krantenwinkels, tankstations en leveranciers van brandstoffen en kapsalons).  Sommige ondernemingen hebben tot slot de verplichting om hun werknemers thuis te laten telewerken.

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen

6. Btw op import (buiten EU) – ET14000-formulieren via e-mail versturen

Door de uitzonderlijke context met het coronavirus moeten alle formulieren ET14000 (ET14000A, ET14000T en ET14000V) alleen per e-mail naar het volgende adres worden gestuurd: et14000@minfin.fed.be

7. Gevolgen thuiswerk op dubbelebelastingverdragen

Er werd beslist dat met ingang van 14 maart 2020 de aanwezigheid van een grensarbeider in zijn woonplaats (met name om daar te telewerken) niet in aanmerking zal worden genomen voor de berekening van de termijn van 30 dagen (verdrag met Frankrijk) of 24 dagen (verdrag met Luxemburg)

8. Vermindering voorafbetalingen voor zelfstandigen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de gevolgen van het coronavirus worden aangeraden om de eerste voorafbetaling niet uit te voeren (termijn 10/04) maar om de volgende termijn (10/07) af te wachten om een beslissing te nemen.

9. Gevolgen van de crisis door Covid-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen

De Administratie heeft circulaire 2020/C/45 van 23 maart 2020 over de gevolgen van de crisis door het virus Covid-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen gepubliceerd: 

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?path=document&guid=31a6fa3b-09a6-4520-822c-33cde1c25caf

10. Corona-tegemoetkoming voor water- en energiefactuur

Er werd beslist het recht op de forfaitaire vergoeding te laten openen bij 1 dag tijdelijke werkloosheid door coronamaatregelen. Er is dus ook geen pro-rata berekening.Dit geldt enkel voor werknemers. Wat de zelfstandigen betreft: 

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/steunmaatregelen-voor-zelfstandigen-en-ondernemers-die-schade-lijden-door-de-coronacrisis

11. Maatregelen van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest – Onroerende voorheffing

De Brusselse minister van Financiën heeft gisteren beslist om de termijn voor de betaling van de onroerende voorheffing met twee maanden te verlengen.