Taxshelter voor startende ondernemingen:

De regels over uitreiking bewijs aan inschrijver bijgewerkt:

wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via crowdfundingsplatform) of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een belastingvermindering. Ook wie via een crowdfundingsplatform inschrijft op nieuwe beleggingsinstrumenten die zijn uitgegeven door een financieringsvehikel kan een belastingvermindering krijgen.

Bewijsstuk jaarlijks voor 31 maart:

De startende vennootschappen, de openbare startersfondsen, de private startersprivaks en de financieringsvehikels moeten ieder jaar voor 31 maart een bewijsstuk afleveren aan diegene die instapt in hun kapitaal (de inschrijver).

Binnen dezelfde termijn moeten ze ook een afschrift van dat bewijsstuk bezorgen aan de belastingadministratie. Dit is van toepassing vanaf aanslagjaar 2017.

Ze moeten jaarlijks voor 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de verwerving van de volledig volgestorte aandelen of de nieuwe beleggingsinstrumenten en van de vier daaropvolgende jaren een document opstellen dat:

  • voor het jaar van verwerving:
    • het bedrag vermeldt dat recht geeft op de belastingvermindering
    • bevestigt of de vennootschap waarin wordt geïnvesteerd, hetzij via een financieringsvehikel, voldoet aan de voorwaarden
    • het tarief van de belastingvermindering vermeldt dat van toepassing is
  • in voorkomend geval voor elk van de vier volgende jaren:

bevestigt dat deze aandelen of beleggingsinstrumenten nog steeds in het bezit zijn van de inschrijver op 31 december van het belastbaar tijdperk en dat is voldaan aan de voorwaarde

  • voor het jaar van vervreemding van de aandelen of beleggingsinstrumenten:

het aantal nog niet verlopen maanden vermeldt dat in aanmerking komt voor de berekening van de terugname van de belastingvermindering

Uitstel voor openbare startersfondsen en private startersprivaks:

Enkel voor het aanslagjaar 2017 krijgen de openbare startersfondsen en private startersprivaks twee maanden langer de tijd – tot 31 mei 2017 – om de bewijsstukken met betrekking tot de nieuwe rechten van deelneming op te stellen en voor diezelfde datum aan de inschrijver te overhandigen.

Bron: NSZ Magazine: De Zelfstandige