strijd tegen schijnzelfstandigheid.

De ministerraad heeft het plan betreffende de strijd tegen schijnzelfstandigen en schijnwerknemers definitief goedgekeurd. Wat zijn de hoofdlijnen van dit ontwerp?

 

Het wetsontwerp maakt het eenvoudiger om het bestaan van de band van ondergeschiktheid te bewijzen. Er is een vermoeden van een arbeidsovereenkomst wanneer blijkt dat meer dan de helft van de volgende criteria zijn vervuld :

-het ontbreken van enig financieel of economisch risico bij degene die de werkzaamheden uitvoert.

-het ontbreken van verantwoordelijkheid en beslissingsmacht over de financiële middelen van de onderneming bij diegene die de werkzaamheden uitvoert.

-Het ontbreken van beslissingsmacht over het aankoopbeleid van de onderneming bij diegeen die de werkzaamheden uitvoert.

-Het ontbreken van beslissingsmacht over het prijsbeleid van de onderneming (behalve wanneer de prijzen wettelijk zijn vastgelegd) dij diegene die de werkzaamheden uitvoert.

-Het ontbreken van een resultaatsverbintenis over het overeengekomen werk.

-De garantie op betaling van een vaste vergoeding, ongeacht de bedrijfsresultaten of de omvang van de prestaties die worden geleverd door degene die de werkzaamheden uitvoert.

-Zelf geen werkgever zijn van persoonlijk en vrij aangeworven personeel of het ontbreken van de mogelijkheid om voor de uitvoering van het overeengekomen werk personeel aan te werkven of zich te laten vervangen.

-Zich niet voordoen als een onderneming ten overstaan van andere personen of zijn medecontractant of hoofdzakelijk of gewoonlijk voor één medecontractant werken.

-In ruimtes werken waarvan met niet de eigenaar of de huurder is en/of met materiaal dat ter beschikking wordt gesteld, gefinancierd of gewaarborgd door de medecontractant.