Onbelast bijverdienen

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling bijklust, mag sinds 15 juli 2018 onder bepaalde voorwaarden tot 6.130 euro per jaar bijverdienen zonder dat hij daarop belastingen of sociale bijdragen hoeft betalen.

Maar niet iedereen kan zomaar onbelast bijverdienen: het moet gaan om:

 • occasionele klusjes bij medeburgers
 • werk bij een vereniging
 • bijverdiensten via erkende deelplatformen.

Voorwaarden

Voor welke activiteiten?

De sectoren waarin u kunt bijverdienen, zijn verdeeld in drie categorieën.

Voor wie?

Diensten van burger tot burger en verenigingswerk

 • Werknemers die minimaal 4/5 werken
 • Zelfstandigen in hoofdberoep: voorwaarde is dat ze niet dezelfde activiteit uitoefenen als hun hoofdactiviteit: een zelfstandige loodgieter mag bijvoorbeeld niet onbelast bijverdienen als loodgieter.
 • Gepensioneerden.

Komen niet in aanmerking:

 • studenten
 • huisvrouwen/huismannen
 • werkzoekenden.

Wie via tijdskrediet of een thematisch verlof zijn loopbaan onderbreekt, kan alleen in het systeem stappen als hij in het 3de kwartaal vóór dat waarin hij bijklust, een gemiddelde tewerkstelling van minstens 80% had.
Voor wie 1/5 Vlaams zorgkrediet neemt, gelden bepaalde voorwaarden om een nevenactiviteit te mogen uitoefenen.

Deeleconomie

Iedereen mag bijklussen in de deeleconomie. Zelfstandigen mogen niet dezelfde activiteit uitoefenen als hun hoofdactiviteit.

Procedure

Diensten van burger tot burger en verenigingswerk

Wilt u onbelast bijklussen, dan moet u zich via de elektronische applicatie bijklussen.be aanmelden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

 • Als een burger in zijn vrije tijd een klus opknapt voor een andere burger, moet hij de aangifte zelf doen.
  Kies voor het profiel ‘Bijklusser’. Via de link ‘Ik wil bijklussen voor een andere burger’ kunt u zich als burger aanmelden in het loket.
 • Als een vereniging een beroep doet op iemand die in zijn vrije tijd een betaalde taak komt uitvoeren, moet de vereniging aangifte doen.
  Kies voor het profiel ‘Vereniging of openbaar bestuur’. Via de link ‘Ik vertegenwoordig een vereniging’ kiest u, afhankelijk van het type vereniging, hoe u zich aanmeldt in het loket.
  U kunt zich ook aanmelden als burger: dan kunt u nagaan of u nog mag bijklussen en of een vereniging aangifte voor u heeft gedaan.

Voor elke klus moeten drie gegevens worden aangegeven:

 • het type activiteit
 • de periode
 • het betaalde bedrag.

Deeleconomie

Inkomsten die u krijgt via een deeleconomieplatform moet u aangeven op uw belastingbrief. U hoeft ze dus niet aan te geven via de onlinedienst Bijklussen.be. Het deeleconomieplatform geeft uw inkomsten na afloop van het jaar door aan de FOD Financiën. Die kijkt dan of u voor het hele jaar de 6.000 euro hebt overschreden. Let op: naast uw netto-inkomsten moet het deeleconomieplatform eventuele administratieve kosten ook meerekenen. Het bedrag dat ze doorgeven kan dus een beetje hoger liggen dan het precieze bedrag dat u ontvangen hebt.

Voor vragen over bijklussen in de deeleconomie en de gevolgen voor uw personenbelasting, neemt u contact op met de FOD Financiën(externe website).

Bedrag

U mag maximaal 6.130 euro per kalenderjaar verdienen met bijklussen. In dat bedrag zijn eventuele verplaatsingskosten en onkosten inbegrepen. Dat bedrag geldt voor de drie soorten klussen samen:

 • diensten van burger aan burger
 • verenigingswerk
 • activiteiten in de deeleconomie.

De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen niet meer dan 510,83 euro per maand bedragen. Voor inkomsten in de deeleconomie geldt alleen het plafond van 6.130 euro op jaarbasis.