Nog snel kosten maken voor het einde van het jaar…?

Nog snel kosten maken voor het einde van het jaar…?

U dreigt voor de winst 2016 veel belastingen te moeten betalen. Doet u er dan goed aan om nog vlug kosten te maken en bijvoorbeeld nog snel een auto te kopen? Kosten maken enkel en alleen om de belastingen te verminderen is niet aan te raden, maar als u toch kosten wil maken in 2017 kan u deze misschien vervroegen.

AUTO KOPEN, VERSTANDIGE KEUZE?

Is het uw bedoeling om in 2016 minder belastingen te betalen, dan is de aankoop van een auto fiscaal gezien geen optimale keuze. Zo’n investering moet u immers afschrijven, zodat u die aankoop hoogstens voor 25 procent in rekening kunt brengen van het inkomens-/boekjaar 2016. Aangezien ook met het privégebruik rekening gehouden moet worden, blijft nog een extra stuk van de uitgave fiscaal onderbenut.

BETER DIRECT AFTREKBARE UITGAVEN zoals reclamekosten dan investeringen, want die moet u afschrijven.

BETER INVESTEREN IN EEN CAMIONETTE.

Vanuit fiscaal oogpunt is het inderdaad beter om te investeren in een zogenaamde fiscaal lichte vracht. Zo’n investering in een zogenaamde fiscaal lichte vracht. Zo’n investering moet ook afgeschreven worden, maar dat mag echter ‘ degressief’ in plaats van elk jaar voor hetzelfde bedrag. Er geldt verder geen aftrekbeperking én de aankoop van zo’n camionette geeft normaal recht op de investeringsaftrek. Fiscaal gezien rendeert die uitgave dus meer…

VOORUITBETALING HUUR VAN DRIE JAAR?

In principe kan u dat doen, maar als u dat doet, heeft u het best ook een niet-fiscale reden om antimisbruikbepaling te vermijden.

WAT IS VOOR MEER DAN 100 PROCENT AFTREKBAAR?

Bepaalde uitgaven mag u effectief voor meer dan 100 procent fiscaal in aftrek brengen! De factuur voor een abonnement op een alarmcentrale is bijv. een voor 120 procent aftrekbare kost. Bij elke 100 euro die u in 2016 uitgeeft, mag u m.a.w. 120 euro van uw belastbare winst over 2016 aftrekken. Ook als u investeert in de beveiliging van uw zaak mag u die uitgave integraal afschrijven, het eerste jaar 20,5 procent extra. Dus 120,5 procent in totaal…