Niets verandert voor het geregistreerd kassasysteem (GKS)

Voor horeca-ondernemers die momenteel onder de GKS-reglementering vallen, blijven de GKS-verplichtingen van toepassing. Voor hen blijft ook de vooropgestelde timing voor de invoering van de geregistreerde kassa ongewijzigd, namelijk op 01.01.2016.

De berichtgeving over het advies van de auditeur bij de Raad van State tot vernietiging van het KB van 15/12/2013 en van de Beslissing ET 123.798 van 24/01/2014 verandert daar niets aan. Ook na de uitspraak van de Raad van State zal deze groep van horeca-ondernemers deel blijven uitmaken van de doelgroep.

Bron: FOD Financiën – 01.09.2015