Hoger VAA auto voor vennootschappen in 2017

Regeringen hanteren steeds dezelfde filosofie: pas oude recepten toe, die werken het best.

De federale regering plant in 2017 een nieuwe belastingverhoging voor bedrijfswagens. Niet om mensen te ontraden om de wagen naar het werk te nemen – er zijn immers geen alternatieven – maar om nieuwe belastinginkomsten te vergaren in plaats van te snoeien in de overheidsuitgaven.
De voorziene maatregelen zijn tweeledig:
1-  tankkaarten in aanmerking nemen
Niet het bedrag van het voordeel zal worden verhoogd, maar wel de aftrekmogelijkheid van de tankkaart door de werkgever zal worden beperkt.
Op dit moment moet een onderneming die gratis een wagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider in haar belastingaangifte een bedrag opnemen dat overeenkomt met 17 % van het voordeel als verworpen uitgaven (art. 198, §1, 9° WIB 92).
Bron : http://www.taxxpert.be/taxexpert_nieuws.asp?id_tekst=2364&content=Hoger%20VAA%20auto%20voor%20vennootschappen%20in%202017