De fiscale voordelen van een lichte vracht

Wat is een lichte vracht precies voor de fiscus?

De fiscus maakt een onderscheid tussen en echte en de valse lichte vracht.

Een echte lichte vracht voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Het voertuig is ontworpen en bestemd voor het vervoer van goederen
 • De toegelaten massa is max. 3500 Kg
 • De verhouding van de lengte van de laadruimte ten opzichte van de wielbasis (afstand tussen de twee wielassen) is minstens 50%
 • De laadoppervlakte bestaat uit een vaste horizontale laadvloer voor de gehele oppervlakte, zonder verankeringspunten voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels
 • Voor een bestelwagen is een tussenschot tussen de cabine en laadruimte verplicht

Als een bepaalde versie van een voertuig voldoet aan deze voorwaarden, betekent dat niet automatisch dat andere modellen of aangepaste versies ook aan de voorwaarden voldoen.

Er moet dus per voertuig nagegaan worden of het aan de voorwaarden voldoet.

Als er niet aan alle voorwaarden wordt voldaan; spreekt men niet van een echte lichte vracht en kunnen deze niet genieten van het fiscaal gunstig regime. Voor de beoordeling van deze voorwaarden baseert de fiscus zich op wat de technische keuring vaststelt. Elk bedrijfsvoertuig (nieuw of oud) moet bij zijn inverkeerstelling een technische controle ondergaan.

Wat de DIV (Dienst inschrijving van voertuigen) als lichte vracht ziet is niet steeds een lichte vracht vanuit het oogpunt van de fiscus. VB: Porsche Cayenne, BMW X5 kunnen als niet dusdanig beschouwde worden. Zij worden dan fiscaal als personenwagen behandeld.

Pick-ups worden ongeacht hun uitvoering steeds als lichte vracht behandeld door de fiscus.

 

Het belastbare voordeel:

Sinds 1/01/2012 geldt er een nieuwe regeling voor bedrijfsvoertuigen. Voortaan wordt het voordeel alle aard berekend in functie van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van het voertuig. Dus niet voor lichte vrachtwagens. Voor deze echte lichte vrachtwagens wordt het belastbare voordeel berekend in functie van de werkelijke waarde van het voertuig.

Verder zijn er nog andere voordelen aan een lichte vracht:

 • Geen belasting op inverkeerstelling
 • Lagere verkeersbelasting
 • Beroepskosten zijn 100% aftrekbaar (personenwagens max. 75%)
 • Recht op investeringsaftrek bij een eenmanszaak
 • Recht op degressieve (versnelde) afschrijving
 • Bijkomende kosten voor aankoop mogen in één keer afgeschreven worden
 • De BTW is 100% aftrekbaar (personenwagens max. 50%)
 • Het belastbaar voordeel wordt berekend in functie van de werkelijke waarde van het voertuig

Bron: Tijdschrift de zelfstandige