De maatschap, meer dan alleen voor je erfenis

De maatschap is de enige vorm van vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. Dat houdt in dat je wel een samenwerking hebt, maar minder streng dan een VOF, GCV, BVBA, NV,… Lid (vennoot of maat) ben je door een inbreng te doen. Dat kan in geld, maar ook goederen, arbeid, immateriële activa (goodwill, de zulle). De activiteit moet een winstoogmerk hebben, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een VZW.

Dat houdt ook in dat alle aangroei aan het collectief van vennoten toekomt.

De formaliteiten zijn ook eerder beperkt. Er is een onderhandse akte nodig, en een inschrijving in de KBO. Er is een grote flexibiliteit inzake de verdeling, de inbreng en de onderlinge afspraken. Vandaar dat het een veel gebruikt vehikel is bij successieplanning. En, is gemakkelijk te ontbinden… Nadeel is evenwel dat de inkomsten aan de leden toekomen, en dus niet in de vennootschapsbelasting vallen. Dus ook zaken als liquidatiereserve kunnen hier niet. De inkomsten zitten dus in de personenbelasting.

Je volledig wegsteken achter een maatschap wordt moeilijker. De nieuwe maatschappen dienen sinds 1 november ingeschreven te worden in het KBO. De bestaande vennootschappen moesten voor 30 april 2019 hun inschrijving doen. Heeft u nood aan discretie? Dan kunt u een zaakvoerder benoemen, die de maatschap algemeen vertegenwoordigt. Enkel zijn of haar naam zal dan zichtbaar zijn in de KBO, de vennoten blijven anoniem. Maar opgelet, geef de maatschap dan ook een naam. Doet u dit niet, dan zullen de namen van alle oprichters verschijnen als naam van de maatschap.

U ziet het… de maatschap is eerder onbekend…. Maar misschien ook wel wat onbemind.