corona update 4 april


Compensatiepremie

Naast de corona-hinderpremie voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten, heeft de Vlaamse regering nu ook een eenmalige premie aangekondigd van 3.000 euro voor ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar die door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies lijden.

Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven in de evenementensector, waaronder ook veel freelancers, en (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen. Ook bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar die door een gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden, kunnen een compensatiepremie ontvangen. Net zoals schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren of landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken.

Enkel wie in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020 een omzetverlies heeft van minstens 60% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, komt in aanmerking. Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van 60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.

De volledige premie van 3.000 euro is er voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep betalen.

Is je klant zelfstandige in bijberoep, maar betaalt hij minder dan een zelfstandige in hoofdberoep? Dan komt hij in aanmerking voor een compensatiepremie van 1.500 euro voor zover hij minder dan 80% werkt als werknemer en als zelfstandige een inkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro. Het is nog niet duidelijk naar welk inkomen men hier precies verwijst. Deze premie geldt trouwens ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten.

Een onderneming met meerdere vestigingen, kan in totaal maximaal 5 premies krijgen.

Je klant zal de compensatiepremie binnenkort kunnen aanvragen via een online applicatie op de website van VLAIO. Wil je hiervan op de hoogte gehouden worden? Dan kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief van VLAIO. Voor meer algemene informatie kan je terecht op de website van VLAIO

Meer info:

https://vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaar-omzetverlies-hebben

Momenteel kan deze nog niet aangevraagd worden dus! We houden je op de hoogte.

Inning vennootschapsbijdrage wordt uitgesteld

De jaarlijkse vennootschapsbijdrage moet normaal tegen 30 juni 2020 betaald zijn, maar de ministerraad beslist binnenkort over uitstel. Wanneer de vennootschapsbijdrage betaald zal moeten worden is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk duurt het uitstel tot dit najaar. We komen hierop terug wanneer we meer details kennen.