Contante betalingen sinds 01/01/2014 beperkt tot 3 000 euro: toepassing en sanctionering

De wetgever besliste om contant betalen te beperken in het kader van de strijd tegen witwaspraktijken.

Deze inperking gebeurde in 3 stappen: eerst werden contante betalingen beperkt tot 15 000 euro, vervolgens tot 5 000 euro, en sinds 1 januari ligt de grens dus op 3 000 euro.

Deze beperkingen hebben betrekking op de aankoop van goederen en diensten. Voor de aankoop van onroerende goederen kan men niet langer contact betalen, zelfs geen voorschot.

Als de prijs hoger is dan 3 000 euro, mag nog slechts 10% (met een maximum van 3 000 euro) van de verkoopprijs contant worden betaald.

We krijgen geregeld vragen over sancties wegens inbreuk op dat verbod.

We wijzen er eerst en vooral op dat als de koper een particulier is, hij geen enkel risico op sancties loopt. Alleen handelaars en dienstverleners worden geviseerd door de sancties.

Laten we een handelaar veronderstellen die door zijn klant een contante betaling ontvangt van meer dan 3 000 euro.

Hij is dan verplicht om de CFI rechtstreeks de naam van de klant en het bedrag door te geven. De Cel voor financiële informatieverwerking heeft dan vijf dagen tijd om de aankoop te betwisten.

Deze bepaling lijkt ons een weinig overtuigende toepassing. Stel dat een persoon bij u als handelaar een artikel uit uw etalage wil kopen. Hij heeft geen creditkaart, geen bankkaart, maar wil het artikel onmiddellijk meenemen door er cash voor te betalen. Een probleem: de prijs is 3 500 euro. U kunt zich voorstellen dat hij die 3 500 euro niet aan u zal toevertrouwen zonder het artikel mee te nemen zodat u contact kunt opnemen met de CFI en op hun antwoord wacht.

U aanvaardt die 3 500 euro en de persoon verdwijnt met de noorderzon, ook al is zijn identiteit bekend (u kunt hem bijvoorbeeld vragen om zijn identiteitskaart en er de noodzakelijke gegevens uit halen om de factuur op te maken).

U neemt toch contact op met de CFI. Dan beginnen de problemen. U kunt een administratieve boete krijgen en de CFI kan u aangeven bij het parket als ze witwaspraktijken vermoedt.

Het is des te gekker als u zich helemaal niet schuldig maakt aan witwaspraktijken, maar het slachtoffer bent van een witwaspraktijk.

Welke controles zullen uitgevoerd worden als u het geld aanvaardt en dit niet aangeeft?

Geen idee, want als uw handel hoofdzakelijk draait op contante betalingen, is het niet uw bankier die u zal verdenken wanneer u contante bedragen op uw bankrekening komt storten, en als u voorzichtig bent, zal u die 3500 euro niet in een keer storten.

Het risico op sancties is dus erg gering wanneer het gaat om een geïsoleerd geval, maar als u regelmatig inbreuken begaat, mag u er gerust van zijn dat uw bankier u zal gaan verdenken.

Als u het artikel daarentegen in het zwart verkoopt (geen factuur en contante betaling), zal alleen uw controleur dat kunnen achterhalen en aanvechten als hij uw voorraad controleert …

Het is de wereld op zijn kop.

Emile Masset, Hoofdredacteur van ComptAccount, Groep Larcier, partner van WinBooks, februari 2014.