Cash is King, all hail the king!

Volop Corona, en we hebben het zwaar zitten. De rusthuizen kreunen onder de lasten en iedereen heeft genoeg van de quarantainemaatregelen. Veel ondernemingen liggen stil, en dat houdt onder andere in dat onze economie het zwaar te verduren krijgt en zal krijgen. Het gezegde cash is king hoor je tegenwoordig veel . De Tijd blokletterde afgelopen vrijdag dat de ondernemingen hun investeringen uitstellen. Een logisch gevolg, want buffers gaan gebruikt worden om de medewerkers terug aan het werk te zetten, en veel minder om projecten te starten. Vooral ook omdat onze beleidsmakers niet kunnen aangeven hoe lang dit nog zal duren, en deze onzekerheid vreet aan onze economische durf.

Wat kunnen we dan doen om onze cashpositie sterker te maken. Hieronder 9 methodes die evident zijn, maar in deze onzekere periode net dat duwtje meer kunnen zijn.

  1. Maak je facturen

Een gekend euvel, werken is het belangrijkste, de factuur komt erna wel. Of, factureer voorschotten. Als je materieel werk verricht, maak dat je materiaal betaald is voor je begint. Voorschotten van 25-30 % zijn courant.

2. De betalingen opvolgen

Betalen uw klanten op tijd? Houd de betaaltermijn scherp in de gaten. Te laat? Kies dan voor een telefoontje in plaats van een e-mail of brief. De ervaring leert dat dit beter werkt. 

3. Maximaliseer je betaaltermijn

Als je mag op een maand betalen, betaal op een maand, als je 2% korting voor contant krijg, neem die. Een bank kan niet dergelijke marge of interest verzorgen

4. Voorraad

Misschien eens het moment om je voorraad kritisch te gaan bekijken. Zit daar niet teveel “slapend” geld in. Hoeveel gemiddelde voorraad heb je echt nodig ? Hoe snel kan je voorraad aangevuld worden, ook in tijden van Corona?

5. Overbruggingskrediet of straight loan

Je hebt bestellingen die na corona kunnen afgewerkt worden? Je hebt dagelijks een courant inkomen via je betaalterminal? Overleg met je bank voor een tijdelijk krediet

6. Stel je leningen uit.

De overheid heeft samen met de banken een uitstel mogelijk gemaakt van je leningen. Zowel voor de hypothecaire als je professionele investeringen. Het behelst een opschorting van je lening, waar je enkel je intresten op dient te betalen.

7. Stel het betalen van belastingen uit.

Kwartaalaangiften van de BTW van het eerste kwartaal dienen betaald te worden voor 20 juni, in plaats van 20 april. Ook bedrijfsvoorheffing en andere belastingen genieten van wettelijke uitstellen

8. Bekijk eens je vaste kosten

Welke kosten kan je schrappen, welke gemakken kan je verminderen.

9. Spreek met je leveranciers

Als laatsteIn het buitenland is het niet betalen van je huur al wettelijk geregeld, hier is het bespreekbaar. Waarom zou je je verzekering voor je beroepsaansprakelijkheid betalen als je geen activiteit uitoefent?

Je ziet… Er zijn mogelijkheden om je cashpositie te verbeteren. Sommige zijn moeilijk, andere vragen iets meer durf, maar ze zijn het overwegen waard. Bepaalde zijn wettelijk vastgelegd ( BTW betalen, hypothecaire lening uitstellen,…) en andere gaan met zich meebrengen dat je eens moet nadenken over hoe je je bedrijf of bedrijven runt. Een extra tip. Overleg met ons. Je kan ons contactformulier gebruiken hiervoor.