Wat kerninfo over het langetermijnsparen:

 

  1. Premiebepaling

In tegenstelling tot het Pensioensparen waar de aftrek een forfaitair bedrag is, is de aftrek hier rechtstreeks gekoppeld aan het beroepsinkomen. Wie meer verdient, zal een hogere premie in mindering kunnen brengen. De premie wordt als volgt berekend: 169.2 + 6% van het netto belastbaar inkomen, met een maximum van 2.260 euro.

  1. Fiscaal voordeel

Uw fiscaal voordeel bedraagt 30%

  1. Duurtijd

Het contract moet minimaal 10 jaar lopen en moet afgesloten worden voor uw 65ste verjaardag. Premies na 65 jaar blijven fiscaal aftrekbaar.

  1. Eindleeftijd

De eindvervaldag mag ten vroegste op 65-jarige leeftijd van de verzekeringnemer vallen.

  1. Eindtaxatie

Anticipatieve heffing van 10% op 60 jaar. Alle stortingen daarna zijn vrijgesteld.

Uitzondering: contract afgesloten vanaf 55 jaar:

* heffing 10% na 10 jaar of bij uitkering <5 jaar voor einddatum.

* indien vroegere uitkering: heffing van 33%

dus: Wanneer het contract afgesloten wordt voor de 55e verjaardag, is dit nog extra interessant => anticipatieve heffing wordt ingehouden op 60e verjaardag. Alle stortingen nadien zijn vrijgesteld van belasting, maar men kan wel de belastingvermindering genieten.