Tax Shelter voor startende vennootschappen: Fiscus publiceert modelattest voor belastingvermindering bij verwerving nieuwe aandelen

Wie instapt in het kapitaal van een startende onderneming kan sinds het aanslagjaar 2016 genieten van een belastingvermindering.

Belastingvermindering

De belastingvermindering bedraagt 30% voor wie investeert in een kleine vennootschap en 45% voor wie investeert in een microvennootschap. Ook particulieren die instappen via een erkend startersfonds kunnen van deze vermindering genieten. De belastingvermindering wordt slechts toegekend tot een aandelenparticipatie van € 100.000,00 per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk. Ze is expliciet gekoppeld aan de betaling in geld voor nieuwe aandelen op naam van de startende onderneming die worden uitgegeven vanaf 1 juli 2015. Ze is slechts definitief verworven als de investeerder de aandelen 4 jaar in portefeuille houdt. Een bedrijfsleider die aandelen verwerft in zijn eigen vennootschap komt niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

Documenten op te stellen door startende vennootschap:

Om die belastingvermindering te kunnen krijgen ( en behouden), moeten de investeerders documenten ter beschikking houden van de belastingadministratie. De startende vennootschap moet deze documenten opstellen en aan de investeerders bezorgen. De belastingadministratie heeft een modelattest gepubliceerd dat de startende vennootschappen hiervoor vrijblijvend kunnen gebruiken.

Documenten bezorgen voor 31 maart:

De startende vennootschap moet de documenten aan de investeerders bezorgen voor 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de verwerving van de volledig volstortte aandelen en van de vier daaropvolgende jaren.

Bron: nsz- magazine nr. 17