Reclame op uw auto en op die van uw werknemers?

Onlangs heeft de btw haar standpunt gewijzigd over de btw-aftrek op de kosten voor het aanbrengen van publiciteit op een auto. Wat is er dan precies gewijzigd en voor welke auto’s geldt dat dan?

Publiciteits- of autokost?

De btw ging er tot voor kort van uit dat reclame sowieso autokosten waren en de kosten dus niet beschouwd konden worden als publiciteitskosten. U kon derhalve de btw op de kosten voor het aanbrengen van de publiciteit op uw auto slechts ten belope van het beroepsgebruik ervan recupereren met een maximum van 50%.

De btw heeft haar visie ter zake aangepast. Het gaat voortaan wel degelijk om publiciteits– of reclamekosten waarvan de btw volledig aftrekbaar is. Ook voor de fiscus zijn de kosten voor het aanbrengen van reclame op uw auto overigens voor 100% fiscaal aftrekbaar als publiciteitskost. Alle vormen van reclame komen in aanmerking. Wordt als een reclamekost beschouwd: het aanbrengen van reclameslogans of uw auto in de typische bedrijfskleuren laten spuiten.

Ook op de wagen van mijn werknemers? Kan dat? Absoluut!

Nergens is immers voorzien dat u alleen reclame mag maken op uw eigen auto en/ of die van uw vennootschap. Betaalt u iemand om rond te rijden met reclame voor uw zaak op zijn wagen, dan moet deze u dus in principe factureren met 21% btw en btw- aangiftes indienen. De betrokken persoon heeft dan uiteraard recht op aftrek van de btw op de kosten die gemaakt werden om die reclame te voeren.

Zijn het particulieren, bijvoorbeeld werknemers, die op hun auto reclame willen maken voor u tegen betaling, dan wordt er geen btw- identificatie geëist. De vergoeding die u zou betalen is niet aan btw onderworpen.

Bron: NSZ nr. 19 – 50e jaargang