Pensioen opnemen en onbeperkt bijverdienen? Of pensioenbonus opbouwen na mijn 65ste?

(bron : Xerius)

Zoals u weet, blijven zelfstandigen gemiddeld langer aan het werk dan werknemers. Sommigen uit noodzaak omdat hun gemiddeld pensioen veel lager ligt, anderen stellen het uit omdat ze de inkomsten die ze nog mogen bijverdienen, teveel moeten beperken.

In het kader hiervan hebben Alexander de Croo en Sabine Laruelle op 28 mei de nieuwe pensioenbonus en het onbeperkt bijverdienen definitief goedgekeurd. Wij geven een woordje uitleg.

Onbeperkt bijverdienen
Vanaf 2013 mag de wettelijk toegelaten inkomstengrens van 17.492,17 euro voor een gepensioneerde van 65 jaar met maximum 25% overschreden worden tot 21.865,23 euro om zijn pensioen niet te verliezen. Maar wie bij pensionering vanaf 65 jaar een loopbaan heeft van 42 jaar, mag nu onbeperkt bijverdienen.

Wie vanaf 65 het pensioen opneemt en zijn beroepsinkomsten beperkt tot  125% van de wettelijke grens, betaalt nog een sociale bijdrage van maximum 662,44 euro op geplafonneerde beroepsinkomsten.

Als de inkomsten de wettelijk toegelaten grens met meer dan 25% overschrijden, wordt geen plafonnering toegepast en bedraagt de sociale bijdrage 14,7% op de inkomsten van drie jaar terug, tot maximum 3.055,63 euro per kwartaal. Hiermee worden geen bijkomende pensioenrechten opgebouwd.

In deze tabel vindt u de juiste grensbedragen.

Pensioenbonus
Langer werken zal ook na 1 januari 2014 verder beloond worden met een pensioenbonus. In het huidige systeem, dat vanaf 1 januari vervalt, wordt tussen 62 en 65 jaar per gewerkt  kwartaal een bonus toegekend van 179,2 euro.

Een belangrijke nieuwigheid is dat de nieuwe pensioenbonus onbeperkt is in de tijd. Het zal voortaan ook mogelijk zal zijn om na je 65ste een pensioenbonus op te bouwen. De pensioenbonus komt bovenop het rustpensioen dat ook stijgt wanneer je meer loopbaanjaren opbouwt. “Iemand met een gemiddeld loon die op 62 jaar met vervroegd pensioen kan, maar zelf beslist om vijf jaar langer te werken kan zo elke maand rekenen op zo’n 220 euro extra pensioen,” aldus Alexander De Croo.

Het nieuwe systeem voorziet vanaf 2014 een pensioenbonus voor wie zijn vervroegd pensioen met minstens één jaar uitstelt. De juiste bedragen per kwartaal, na één jaar uitstel, vindt u hieronder:
xerius1

Voorbeeld
Sarah is geboren op 11 mei 1951 en zou vanaf 1 juli 2015 graag op pensioen gaan. Op 31 december 2012 heeft ze 39 loopbaanjaren. Op 11 mei 2013 wordt ze 62 jaar, vanaf 1 januari dat jaar heeft ze dus recht op een pensioenbonus. Voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 heeft ze recht op de oude bonus. Vier kwartalen aan 179,20 euro is 716,80 euro.

Om te kunnen genieten van de nieuwe pensioenbonus ligt het anders. Sarah heeft recht op een bonus vanaf het vierde kwartaal na haar vroegste pensioendatum, 1 juli 2011, dus vanaf 1 juli 2012. Aangezien de nieuwe reglementering pas van kracht gaat vanaf 1 januari 2014, krijgt ze  een pensioenbonus voor de periode van 1 januari 2014 tot 30 juni 2015. Dus voor in totaal zes kwartalen, waarvan de eerste twee aan 132,6 euro en de vier volgende aan 148,2 euro per kwartaal. Goed voor in totaal 858 euro.

Als we die twee bedragen optellen komen we in totaal aan een pensioenbonus van 1.574,8 euro per jaar of 131,23 euro per maand. 

Hebt u een klant die zich in deze situatie bevindt? Forward hem of haar dan dit bericht of vraag een pensioenraming op maat. Meer info over pensioen vindt u hier. Contacteer onze pensioenadviseurs op het nummer 03 613 36 10 of via pensioenen@xerius.be.

Met vriendelijke groeten,

Xerius