NIEUWE BTW REGELS M.B.T. MARGEREGELING EN INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELINGE

A. Margeregeling

Aan het principe van de margeregeling wordt eigenlijk niets veranderd. Daarvoor kan je je nog steeds  beroepen op de specifieke nota van 30/10/2010.

Aan de factuur moet je misschien wel een paar dingen gaan aanpassen (zie algemene nota)

Vooreerst moet je erop letten dat je steeds de correcte formulering gebruikt wanneer je de
margeregeling toepast, nl. “Bijzondere regeling – gebruikte goederen”

Wat de opeisbaarheid van de BTW betreft (dus wanneer moet die BTW opgenomen worden in de
aangifte) gelden eveneens de algemene regels.

Voorbeeld

Je verkoopt een margewagen van €5.000 op 10/01/13 aan een Belgische particulier. Je kocht de
wagen destijds aan voor €3.000. De verschuldigde BTW moet dus berekend worden op €5.000 –
€3000= €2.000, zijnde €347,11.

Mogelijkheid 1
De levering, het opmaken van de factuur en de betaling gebeuren allemaal op 10/01/13. Dat is natuurlijk het gemakkelijkste. De BTW moet worden opgenomen in januari.

Mogelijkheid 2
Op 10/01/13 vraag je een voorschot op de wagen van 20% of €1.000.
Je maakt GEEN voorschotfactuur op, maar een betalingsverzoek.
De klant betaalt €1.000.
Je maakt een voorschotfactuur op van €1.000 (waar er dus ook BTW in zit, nl. 1/5 van
€347,11). Je vergeet niet de datum van de betaling op de factuur te vermelden!
De klant komt op 25/01/13 om de auto en betaalt het restant van €4.000. Je maakt op dat
moment ook een eindfactuur op van €5.000 waarin je het voorschot vermeldt.

In al deze gevallen moet de BTW opgenomen worden in de aangifte van januari.

Meestal zal de eerste mogelijkheid het meeste voorkomen.
Marge en intracom 04/01/13
B. Intracommunautaire handelingen

BTW matig wijzigen hier ook heel weinig zaken. Bij een intracommunautaire levering moet er immers geen BTW aangerekend worden. Zorg er dus ook gemakshalve voor dat de levering of betaling samenvallen met de uitgifte van de factuur.

Waar moet je wel op letten!

Dat je de correcte clausule op de factuur zet, nl. “vrij van BTW wegens intracommunautaire levering”
Je kunt dit, naast het Nederlands, ook in een andere taal opnemen om het de koper makkelijk te maken.
FR: autoliquidation
GB: Reverse Charge
D: Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers

In de algemene nota is hier niet veel aandacht aan besteed omdat niet zoveel klanten
intracommautaire verkoopshandelingen stellen, maar als van een factuur maakt of ontvangt van een andere EU ingezetene, moet je de authenticiteit van de klant of leverancier nagaan.

Je moet dus m.a.w. nagaan als de persoon aan wie je factureert wel degelijk de persoon is aan wie je moet factureren en vooral als het BTW nr dat hij opgeeft een correct BTW nr is.
Opnieuw kan je hiervoor deze link gebruiken http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Wanneer zou blijken dat het BTWnr niet correct is of dat de factuur op de verkeerde persoon opgemaakt is, dan betekent dit dat er van een intracommunautaire verkoop geen sprake is en dat je de BTW toch zult moeten betalen.

Concreet. Je verkoopt een auto van €5.000 aan een Poolse BTW plichtige. Die geeft een verkeerd BTWnr op. Je controleert dat BTWnr niet en geeft de factuur door aan mij. Ik zal wel zien dat het BTWnr niet klopt, want mijn boekhoudprogramma geeft een foutmelding als het BTW nr niet klopt.
Je kunt het juiste BTWnr niet achterhalen. Dan is er van een intracommunautaire verkoop geen sprake en moet je 21% bijrekenen. De klant zal dan eigenlijk die BTW moeten betalen, tenzij hij toch op de proppen komt met een juist BTWnr.

Maar het kan ook anders. Die Poolse BTW plichtige, laat hem ons Sobota noemen, geeft het (geldig) BTWnr op van Wasilewski. Als je zelf het BTW nr gaat controleren via de hierboven vermelde site, zal je zien dat het opgegeven BTW nr niet spreekt op Sobota, maar op Wasilewski.
Op dat moment met je de koper hiermee confronteren en naar het correcte BTWnr vragen.

Kan hij dat niet geven, dan moet je de factuur met 21% BTW verhogen. Hij zal dan uiteindelijk €6.050 ,00 voor de wagen moeten betalen.

Een gouden raad wanneer je intracommunautaire verkopen (of ook met uitvoer!!) te maken hebt:
– Neem een kopie van de identiteitskaart van de man die de auto meeneemt.
– Vraag naar een businesskaartje waar zijn gegevens (of de gegevens van de vennootschap die hij vertegenwoordigt) opstaan
– Controleer steeds ter plaatse het BTWnr, zodat je zeker bent dat het BTWnr klopt en dat
het van de persoon is die de auto komt kopen.

Als laatste wil ik nogmaals benadrukken dat wanneer je een factuur opmaakt die op een
kopie gebaseerd is, je voortaan minstens 4 soorten zult moeten hebben.

1) Factuur voor verkopen onder de margeregeling waarop duidelijk de juiste clausule
vermeld staat
2) Factuur voor intracommunautaire verkopen met eveneens de correcte clausule
3) Factuur voor normale leveringen aan 21%
4) Factuur voor zuivere uitvoer van goederen (buiten EU)