Investeringsaftrek inkomstenjaar 2018 – Aanslagjaar 2019

Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen, geven recht op een investeringsaftrek die gelijk is aan een bepaald percentage van de  aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen.

Eenmalige aftrek

Voor investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat aan het aanslagjaar 2019 verbonden is, gelden de volgende percentages.

Natuurlijke personen

 • Digitale investeringen, octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig – of verlichtingssystemen in horeca-inrichtingen:
 • Verkregen of tot stand gebracht tot 31/12/2017: … 13,5%
 • Verkregen of tot stand gebracht tussen 01/01/2018 en 31/12/2019: … 20%
 • Investeringen in beveiliging: … 20,5%
 • Andere investeringen:
 • Verkregen of tot stand gebracht tot 31/12/2017: …8%
 • Verkregen of tot stand gebracht tussen 01/01/2018 en 31/12/2019: … 20%

Vennootschappen

Alle vennootschappen

 • Octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inlichtingen: … 13,5%
 • Investeringen tot aanmoediging van het gebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten:… 3%

Vennootschappen bedoeld in art. 15 paragraaf 1 tot 6, van het wetboek vennootschappen. ( kleine vennootschappen)

 • Digitale investeringen:… 13,5%
 • Investeringen in beveiliging: … 20,5%
 • Andere beroepsmatige investeringen:
 • Verkregen of tot stand gebracht tussen 31/12/2017: … 8%
 • Verkregen of tot stand gebracht tussen 01/01/2018 en 31/12/2019: … 20%
 • Energiebesparende investeringen verkregen of tot stand gebracht tussen 01/01/2018 en 31/12/2019: … 20%

Vennootschappen die uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen

 • Investeringen in zeeschepen:… 30%

Gespreide aftrek

Natuurlijke personen die op de eerste van het belastbaar tijdperk verbonden aan aanslagjaar 2019 minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kunnen als zij dat willen, de investeringsaftrek  voor de in dat belastbaar tijdperk verkregen of tot stand gebrachte activa, spreiden over de afschrijvingsperiode van die activa. In dat geval wordt de aftrek voor die activa eenvormig bepaald op 10,5% van de afschrijving die voor elk belastbaar tijdperk van die periode worden aangenomen.

In afwijking van het vorige lid en ongeacht het aantal werknemers bedraagt de gespreide aftrek 20,5% van de afschrijvingen op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling die tijdens het belastbaar tijdperk bedoeld in het vorige lid, zowel door natuurlijke personen als door vennootschappen zijn verkregen of tot stand gebracht.

Bron: NSZ jaargang 2018 nr. 12