Visie

Carbofisc heeft de ambitie zich te profileren als een dynamisch en professioneel boekhoudkantoor.

Wij wensen onze visie als volgt uit te drukken:

-De belangen van onze klant staat voorop!

-Wij ondersteunen boekhoudkundig en fiscaal om voor hen groei te creëren

Elke medewerker, zowel de erkende beroepsbeoefenaars, als de niet-erkende volgen dezelfde voorwaarden inzake opleiding. Elke medewerker heeft toegang tot de naslagwerken en databases.

Op het vlak van automatisatie zijn we zeer progressief, en houden de automatisering zeer hoog in ons vaandel

Handleiding Interne procedure in toepassing van het Reglement van het BIBF betreffende de toepassing van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Niettegenstaande er geen verplichting inzake openbaarmaking van deze procedure bestaat, hebben we wel besloten om deze online te plaatsen.

U vindt de link hier : interne procedure witwas

Privacy Policy Sitemap