Vorm

Moet je starten met een BVBA?

Er is een belangrijk onderscheid te maken tussen de vormen van de onderneming.

Maar laten we snel antwoorden : NEEN, je moet niet starten als BVBA!

Enerzijds : Eenmanszaak, anderzijds, vennootschap.

Een eenmanszaak is

-sneller op te richten

-eenvoudiger en goedkoper que boekhouding

-heeft geen minimumkapitaal

MAAR: hoofdelijke aansprakelijkheid

Een vennootschap, en specifiek nog welke vennootschap…

Een BVBA, NV, GCV of CommV, VOF, CVOA, CVBA, ESV, CommVA,… of toch maar een vereniging?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID (BVBA)

De bvba is wellicht de breedst bekende vennootschapsvorm.  Dat heeft zijn redenen.  Het vereiste kapitaal is kleiner dan een NV en onbeperkte aansprakelijkheid. Tevens zijn ze op te richten door één persoon, of zelfs met een lager kapitaal (S-BVBA)

Voordelen:

 • Mogelijkheid om het aantal vennoten te beperken tot (ten minste) 1
 • Beperkte aansprakelijkheid tot de inbreng van de vennoten
 • De aandelen zijn op naam en slecht beperkt overdraagbaar waardoor het familiaal karakter kan bewaard blijven
 • Weinig minimumkapitaal vereist

Nadelen:

 • De oprichtingsmodaliteiten, namelijk het financieel plan, er is een notariële akte vereist,..
 • Grotere boekhoudkundige en administratieve verplichtingen (bv de neerlegging van de jaarrekening)

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (NV)

De nv heeft een hoger minimumkapitaal, namelijk 61 500,00 €, wat moet volstort zijn. Maar daarvoor zijn de aandelen ook iets vrijer overdraagbaar

Voordelen:

 • Alle vennoten zijn slechts beperkt aansprakelijk
 • De aandelen zijn in principe vrij overdraagbaar
 • Er kunnen winstbewijzen worden uitgegeven

Nadelen:

 • De oprichtingmodaliteiten zijn identiek aan BVBA
 • Grotere boekhoudkundige en administratieve verplichtingen
 • Hoog startkapitaal

VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA (VOF)

De vof is de eenvoudigste vennootschapsvorm, het is een zuivere personenvennootschap. Dat betekent dat de vennootschap in principe ontbonden wordt door het overlijden van een vennoot en dat vennoten hun aandelen niet kunnen verkopen of schenken zonder akkoord van de medevennoten.

Voordelen:

 • Er is geen minimumkapitaal vereist
 • De oprichting kan via een onderhandse akte (geen notaris nodig)
 • Het familiale karakter blijft bewaard
 • Beperkte verplichtingen op het gebied van openbaarmaking (o.a. geen jaarrekening publiceren)

Nadelen:

 • Alle vennoten zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vof
 • Het faillissement van de vof brengt het faillissement van de vennoten met zich mee

GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (GCV)

De gewone commanditaire vennootschap bestaat uit werkende (beherende) vennoten en stille vennoten (geldschieters). In tegenstelling tot de werkende vennoten zijn de stille vennoten slechts beperkt aansprakelijk. Ze mogen zich echter niet inlaten met het bestuur van de vennootschap. Dat houdt niet in dat ze niet mogen werken in de vennootschap.

Voordelen:

 • De voordelen zijn dezelfde als bij een vof
 • Maar de stille vennoten zijn enkel aansprakelijk voor hun inbreng , hun patrimonium kan niet aangetast worden

Nadelen:

 • De nadelen zijn dezelfde als bij een vof
 • Maar de stille vennoten mogen zich niet openlijk inlaten met het beheer van de vennootschap. Doen ze dat wel, dan worden ze onbeperkt aansprakelijk

COOPERATIEVE MET BEPERKTE OF ONBEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID (CVBA – CVOA)

De coöperatieve vennootschap is een vennootschap die samengesteld is uit een veranderlijk aantal vennoten met veranderlijke inbreng. De mogelijkheid bestaat om nieuwe leden op te nemen en vennoten uit te sluiten tegen terugbetaling van hun aandelen. Ze moet worden opgericht door ten minste 3 personen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een cv met beperkte aansprakelijkheid en een cv met onbeperkte aansprakelijkheid.

Voordelen:

 • In de CVBA zijn alle vennoten slechts beperkt aansprakelijk voor het bedrag van hun inbreng
 • De vennoten kunnen gemakkelijk in- en uittreden

Nadelen:

 • In de CVBA is een notariële akte nodig voor de oprichting
 • Zware boekhoudkundige en administratieve verplichtingen
 • In de CVOA zijn alle vennoten onbeperkt aansprakelijk

BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP?

Burgerlijke vennootschappen zijn vennootschappen zonder een commercieel doel. Dit wordt bepaald door het doel zoals dat in de oprichtingsakte is beschreven. Deze vennootschapsvorm wordt gebruikt door vrije beroepen zoals dokters, architecten of advocaten die geen handelsactiviteiten uitoefenen.

Het karakter van de vennootschap heeft onder andere belang voor de toepassing van:

 • De faillissementswet: alleen handelsvennootschappen kunnen failliet verklaard worden
 • De bewijsregels: in handelszaken is het bewijs vrij

De wet voorziet dat burgerlijke vennootschappen één van de vennootschapsvormen kunnen aannemen zonder hun burgerrechtelijke aard te verliezen.