Ik wil een zaak starten

Startpunt : … kan ik wel een zaak starten?  Wat heb ik nodig om te starten?

In principe kan iedereen een zaak starten, maar je moet de minimumleeftijd van 18 jaar behaald hebben, en niet gerechtelijk of wettelijk onbekwaam verklaard zijn.

Handelaars die een eerder faillissement hebben gehad kunnen terug met een eigen zaak starten. Toch kan de rechtbank van koophandel u verbieden (opnieuw) een onderneming op te starten als blijkt dat u door een grove fout hebt bijgedragen tot het faillissement, en dit voor een periode van minimum 3 en maximum 10 jaar na de faillietverklaring. Dit verbod kan wel worden ingetrokken in geval van eerherstel.

Bewoners van de EER (Europese Economische Ruimte, ofwel de EU + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) kunnen een onderneming opstarten.  Zoniet dien je een verblijfsvergunning te hebben, en een beroepskaart, of de vrijstelling van een beroepskaart bezitten.

Een diploma? Als je een zaak start moet je bewijzen dat je de kennis hebt om een zaak te leiden : het attest van de basiskennis bedrijfsbeheer.  Meer info vindt u op deze site van de FOD Economie