Hoe start je een vennootschap op?

De oprichting van een vennootschap is net iets complexer dan de oprichting van een eenmanszaak. De basis begint in het feit dat er (meestal) meerdere personen meerdere personen “iets in gemeenschap” wensen te brengen.  Alles staat of valt dus met de overeenkomst tussen deze personen, maw de oprichters en hun basisakte.

Afhankelijk van de gekozen vennootschap zijn er verschillende verplichtingen.

a) De kapitaalsvennootschappen

Ofwel de NV, de (E-)(S-) BVBA, CVBA of commVA, namelijk de vennootschappen waar de aansprakelijkheid beperkt wordt en er een minimumkapitaal is.

1) oprichten van een financieel plan.

Wat houdt een financieel plan in?

Het is een geraamd, maar gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven van de vennootschap van minstens de eerste 2 jaar. Ofwel een verdediging van je maatschappelijk kapitaal.  De reden waarom dit voor de kapitaalsvennootschappen een wettelijk voorzien item is, ligt in de beperking van de aansprakelijkheid bij deze vennootschappen.   Wanneer de vennootschap binnen de eerste 3 jaar zou failliet gaan, en blijkt dat het maatschappelijk kapitaal onvoldoende zou zijn, uit dit financieel plan, dan kunnen de oprichters aansprakelijk worden gesteld.

Is het gestort kapitaal dan niet altijd 6200 € voor een BVBA?

Geenszins. Het minimum volstort kapitaal voor een BVBA, opgericht met minstens 2 personen is wel degelijk 6200€, maar dat houdt niet in dat dat altijd het minimum moet zijn. Stel dat je snel wil investeren, dan zal de kredietverstrekker zeker willen dat  de verhouding tussen het door hem en door jou verstrekte kapitaal enigszins redelijk is.

Als blijkt uit het financieel plan dat de kapitaalbehoefte van de vennootschap gedurende de eerste twee jaar hoger is dan deze 6200 €, dan zal er meer moeten volstort worden bij de oprichting. Op zich kan je wel verder doen met deze 6200€, maar als oprichter ben je volledig aansprakelijk bij een eventueel faillissement binnen de 3 jaar na de oprichting.

Mocht je als oprichter hulp nodig hebben bij het opstellen van een financieel plan, laat dan niet na om ons te contacteren! De begeleiding van oprichters is een van onze taken!

2) het minimumkapitaal voorzien

Bij kapitaalsvennootschappen moet het kapitaal voor het verlijden van de akte op een geblokkeerde  rekening gezet zijn. Het attest van deze blokkering dient te worden bezorgd aan de notaris op het moment van het verlijden van de akte. Het geld contant meebrengen bij de oprichting kan dus niet!

3) de notariële akte

De statuten van dergelijke kapitaalsvennootschappen worden opgenomen in een notariële akte. Het is verplicht om dit bij een notaris te laten gebeuren.  De belangrijkste elementen zijn de identiteit van de oprichters, het doel van de vennootschap, de naam van de vennootschap en de regels die zullen gelden in de vennootschap.
Daarna moet het uittreksel van de oprichtingsakte worden neerlegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel.De vennootschap verkrijgt haar rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop de bekend te maken uittreksels uit de oprichtingsakte neergelegd zijn.Het is dan ook de Griffie van de Rechtbank van Koophandel die het ondernemingsnummer toekent.

 

b) De personenvennootschappen

De personenvennootschappen (VOF, CommV of GCV en CVOA) vereisen geen financieel plan. Er mag echter altijd een financieel plan worden opgesteld, maar het is geen vereiste bij de oprichting.

De akte is ook niet vereist om voor een notaris te gebeuren. Een onderhandse akte volstaat.

Net zoals de kapitaalsvennootschappen zijn de basisingrediënten van de akte de identiteit van de oprichters, het doel van de vennootschap, de naam van de vennootschap en de regels die zullen gelden in de vennootschap.

Uiteraard staan we volledig klaar om u hierbij te begeleiden! 

De akte zelf moet worden neergelegd bij de Griffie van de rechtbank van koophandel waaronder de vennootschap ressorteert. Deze griffie doet ook de toekenning van het ondernemingsnummer.

c) na de publicatie

1) het aanleggen van een vennootschapsregister

Het vennootschapsregister vermeldt van alle vennoten de naam, beroep, adres, het aantal aandelen en de verrichtingen die gebeurd zijn (oprichting, verkoop aandelen,kapitaalsverhoging,…). Dit register dient ter maatschappelijke zetel te worden bijgehouden om zo de eigendom van de aandelen te kunnen volgen

2) een bankrekening openen

Aangezien de vennootschap een aparte rechtspersoon is, dient deze een rekening op zijn naam te hebben, en niet op naam van de vennoten of zaakvoerders.  Bij de oprichting wordt een attest afgeleverd door de notaris om de geblokkeerde rekening te deblokkeren. Daardoor kan met het kapitaal al de nodige verrichtingen worden gedaan. In de meeste gevallen blijft dan ook het rekeningnummer gelijk.

3) inschrijving KBO

Ondanks het feit dat de Griffie van de Rechtbank van Koophandel het ondernemingsnummer toekent, dient deze toch te worden opgenomen in de Kruispuntbank der Ondernemingen. Dit dient via een ondernemingsloket te gebeuren.

Dit kunnen wij ook voor u doen!

4) Aansluiten bij een sociale kas

Naast de bestuurders, werkende vennoten, mandatarissen of zaakvoerders dient ook de vennootschap zelf te worden aangesloten bij een sociale kas voor zelfstandigen.    De vennootschappen hebben geen rechten op te bouwen, maar wel een plicht.

De vennootschapsbijdrage is jaarlijks te betalen en wordt berekend op basis van het balanstotaal van het voorgaande afgesloten boekjaar van uw vennootschap

 

Bijdragejaar Basis berekening Bijdrage
2014 balanstotaal 2012 < 646 787,86 euro 347,50 euro
balanstotaal 2012 > 646 787,86 euro 868,00 euro

5) activatie van uw BTW nummer.

Ook al ken je je BTW-nummer al (BE + je ondernemingsnummer), dan nog moet het apart worden geactiveerd bij je BTW-controlekantoor.