BTW

De formaliteiten:
Bij aanvang, wijziging of stopzetting van uw activiteit moet u hiervan binnen de maand aangifte doen bij uw btw-controlekantoor, door middel van respectievelijk het formulier 604A,B en C.
Er geldt een facturatieverplichting voor alle verrichte leveringen en daarop de correcte btw (6, 12 of 21%) aanrekenen. De uitzondering hier is de levering aan natuurlijke personen die het niet voor hun beroep gebruiken, maar dat geldt dan weer niet voor alles inzake de bouw- of automobielsector.
De verschuldigde btw voor de afgelopen periode aan de staat betalen
Uw btw-boekhouding bijhouden, op papier of elektronisch (met een een inkomend en uitgaand facturenboek, een dagontvangstenboek en een tabel van bedrijfsmiddelen)
Periodieke btw-aangiftes indienen
Als uw jaaromzet groter is dan 2.000.000 euro, dan bent u verplicht om maandelijks een aangifte te doen.
Als uw jaaromzet kleiner is dan 2.000.000 euro, dan kunt u kiezen voor de kwartaalaangifte.
De administratie aanvaardt dat voor sommige beroepen de btw wordt berekend op een forfaitaire wijze. De omzet wordt dan bepaald op basis van aankopen en/of geleverde prestaties. Dat kan onder meer voor kappers, bakkers, beenhouwers, caféhouders, apothekers, schoenherstellers,…

VRIJSTELLING VAN BTW
Belastingplichtigen met een jaaromzet van minder dan 15.000,00 euro komen in aanmerking voor de vrijstelling van btw. Zij moeten geen btw-aangifte doen en ook geen btw aanrekenen op hun uitgaande factureren. Zij kunnen anderzijds ook geen btw recupereren van de inkomende facturen. Bepaalde sectoren zijn echter uitgesloten, zoals de bouwsector.