Infoavond GDPR

INFOAVOND GDPR-REGELING

Tegenwoordig is iedereen heel erg gesteld op hun privacy. Voor bijna alles moet er toestemming gevraagd worden of het is schending van… Bijgevolg komen er ook meer en strengere regels in verband met het verwerken van persoonsgegevens en dergelijke.

In het kort

De Algemene Verordening Gegevensbescherming – of kort AVG – is sinds 25 mei 2018 van kracht.
Of klinkt de term GDPR u meer bekend in de oren? Er is veel om te doen geweest en het is veelvuldig besproken in de media. Maar begrijpt u wat het inhoudt?

De GDPR is een Europese regelgeving die de verwerking van persoonsgegevens binnen de volledige EU behandelt. Het is er om aan te tonen welke gegevens er verzameld worden maar ook hoe ze gebruikt én beveiligd worden. Het moet er dus niet enkel voor zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig blijven voor hackers of datalekken, maar ook dat er een vrij verkeer komt binnen de Europese interne markt.

Er zijn – uiteraard – ook boetes voor het niet naleven van deze verordening… Deze kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse omzet, afhankelijk van wat het hoogste is. Dit heeft u liever niet boven uw hoofd hangen denk ik dan.

Dus…

Als u wilt weten wat er nu precies voor u en/of uw onderneming verandert (is), bent u welkom op onze infosessie*, gegeven door Pieter Van Aerschot – gecertificeerd Data Protection Officer en begeleider van ondernemingen bij de GDPR-implementatie. Deze infosessie gaat door op 20 februari 2019 om 19u30 in Kabanoo67 te Oostkamp.