cropped-carbofisc-1-van-1-e14072384159244.jpg

pop-up handelshuur

Posted on Posted in Geen categorie

Naast de klassieke toepassingsvoorwaarden van de handelshuur, kent het pop-up decreet één afwijkende toepassingsvoorwaarde. Om onder het toepassingsgebied van het pop-up decreet te vallen moet de huur uitdrukkelijk zijn afgesloten voor een termijn die gelijk is aan of korter is dan één jaar. Uiteraard geldt het pop-up decreet ook enkel voor overeenkomsten afgesloten na 1 […]

cropped-carbofisc-1-van-1-e14072384159244.jpg

RVA biedt werklozen “springplank naar zelfstandige activiteit”

Posted on Posted in sociale bijdragen

Vanaf 1 oktober 2016 werd een bijkomende mogelijkheid voorzien voor werklozen om een nevenactiviteit als zelfstandige te combineren met werkloosheidsuitkeringen. Werklozen kunnen voortaan 12 maanden een zelfstandige activiteit uitoefenen (en zelfs opstarten) zonder werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Ook zelfstandigen die actief zijn in een vennootschap zouden – volgens de eerste berichten – voor deze nieuwe maatregel […]

cropped-carbofisc-1-van-1-e14072384159244.jpg

Tax Shelter voor startende vennootschappen: Fiscus publiceert modelattest voor belastingvermindering bij verwerving nieuwe aandelen

Posted on Posted in Directe belastingen

Wie instapt in het kapitaal van een startende onderneming kan sinds het aanslagjaar 2016 genieten van een belastingvermindering. Belastingvermindering De belastingvermindering bedraagt 30% voor wie investeert in een kleine vennootschap en 45% voor wie investeert in een microvennootschap. Ook particulieren die instappen via een erkend startersfonds kunnen van deze vermindering genieten. De belastingvermindering wordt slechts […]

Uitstel indiening aangiftes VennBen RPB

Posted on Posted in Directe belastingen

Indiening van aangiften via Biztax – verlenging van de indieningstermijn Geachte, Door vertragingen in de toepassing Biztax heeft de minister van Financiën Johan Van Overtveldt beslist dat de indieningstermijn voor de aangiften, die normaal liep tot 28 september 2016, verlengd wordt tot en met 5 oktober 2016. Deze verlenging geldt voor alle aangiften in de […]

cropped-carbofisc-1-van-1-e14072384159244.jpg

Omzetdrempel voor kleine vrijgestelde ondernemingen

Posted on Posted in BTW

De kleine ondernemingen hoeven geen btw aan te rekenen op hun diensten, maar mogen dan ook geen btw aftrekken. Tot de omzet van 25.000,00 € wordt de onderneming gekwalificeerd onder “klein”. Vanaf 01/01/2016 werd de drempel van 15.000 € opgetrokken naar 25.000 €. Wat zijn de voordelen van de vrijstelling: geen Btw moeten aanrekenen op […]

cropped-carbofisc-1-van-1-e1407238415924.jpg

Invoering permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie

Posted on Posted in Directe belastingen, sociale bijdragen

De federale regering heeft met ingang van 1 augustus 2016 een permanent systeem van vrijwillige fiscale en sociale regularisatie ingevoerd. Fiscale regularisatie Belastingplichtigen (dit kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn) die niet-aangegeven inkomsten of btw-handelingen wensen te regulariseren, kunnen een regularisatieaangifte indienen bij het Contactpunt Regularisaties van de FOD Financiën. Na betaling van een heffing […]

cropped-carbofisc-1-van-1-e14072384159245.jpg

IPT voor éénmanszaken

Posted on Posted in Geen categorie

IPT voor éénmanszaken : POZ   Zelfstandigen zonder vennootschap zullen vanaf 2017 een extra optie hebben om fiscaal voordelig hun karige wettelijke pensioen aan te vullen (IPT).   Er bestaan twee fiscaal aangemoedigde systemen: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en de Individuele Pensioentoezegging (IPT). Maar alleen zelfstandigen met een vennootschap kunnen beide systemen […]

cropped-carbofisc-1-van-1-e14072384159245.jpg

Aangifte personenbelasting 2016. Wat is nieuw?

Posted on Posted in Directe belastingen

Aangifte personenbelasting 2016. Wat is nieuw? De belastingaangifte voor aanslagjaar 2016 is op 5 april 2016 verschenen op de website van Financiën. De nieuwe aangifte telt 43 nieuwe codes, 5 codes zijn geschrapt. De gewesten hebben reeds gebruik gemaakt van hun bevoegdheid om wijzigingen in de gewestelijke belastingverminderingen (codes beginnend met 3 en 4) door te […]