Uitstel indiening aangiftes VennBen RPB

Posted on Posted in Directe belastingen

Indiening van aangiften via Biztax – verlenging van de indieningstermijn Geachte, Door vertragingen in de toepassing Biztax heeft de minister van Financiën Johan Van Overtveldt beslist dat de indieningstermijn voor de aangiften, die normaal liep tot 28 september 2016, verlengd wordt tot en met 5 oktober 2016. Deze verlenging geldt voor alle aangiften in de […]

cropped-carbofisc-1-van-1-e14072384159244.jpg

Omzetdrempel voor kleine vrijgestelde ondernemingen

Posted on Posted in BTW

De kleine ondernemingen hoeven geen btw aan te rekenen op hun diensten, maar mogen dan ook geen btw aftrekken. Tot de omzet van 25.000,00 € wordt de onderneming gekwalificeerd onder “klein”. Vanaf 01/01/2016 werd de drempel van 15.000 € opgetrokken naar 25.000 €. Wat zijn de voordelen van de vrijstelling: geen Btw moeten aanrekenen op […]

cropped-carbofisc-1-van-1-e1407238415924.jpg

Invoering permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie

Posted on Posted in Directe belastingen, sociale bijdragen

De federale regering heeft met ingang van 1 augustus 2016 een permanent systeem van vrijwillige fiscale en sociale regularisatie ingevoerd. Fiscale regularisatie Belastingplichtigen (dit kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn) die niet-aangegeven inkomsten of btw-handelingen wensen te regulariseren, kunnen een regularisatieaangifte indienen bij het Contactpunt Regularisaties van de FOD Financiën. Na betaling van een heffing […]

cropped-carbofisc-1-van-1-e14072384159245.jpg

IPT voor éénmanszaken

Posted on Posted in Geen categorie

IPT voor éénmanszaken : POZ   Zelfstandigen zonder vennootschap zullen vanaf 2017 een extra optie hebben om fiscaal voordelig hun karige wettelijke pensioen aan te vullen (IPT).   Er bestaan twee fiscaal aangemoedigde systemen: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en de Individuele Pensioentoezegging (IPT). Maar alleen zelfstandigen met een vennootschap kunnen beide systemen […]

cropped-carbofisc-1-van-1-e14072384159245.jpg

Aangifte personenbelasting 2016. Wat is nieuw?

Posted on Posted in Directe belastingen

Aangifte personenbelasting 2016. Wat is nieuw? De belastingaangifte voor aanslagjaar 2016 is op 5 april 2016 verschenen op de website van Financiën. De nieuwe aangifte telt 43 nieuwe codes, 5 codes zijn geschrapt. De gewesten hebben reeds gebruik gemaakt van hun bevoegdheid om wijzigingen in de gewestelijke belastingverminderingen (codes beginnend met 3 en 4) door te […]

We maken de brug op 6 mei.

Posted on Posted in Geen categorie

Om ons ei beter kwijt te kunnen maken we 6 mei de brug. Dat houdt in dat onze kantoren gesloten zullen zijn, en dat we telefonisch niet te bereiken zullen zijn op 6 mei.   We helpen u graag verder vanaf 9 mei.   Geniet van het goeie weer  en een barbeque.  

cropped-carbofisc-1-van-1-e14072384159243.jpg

Student-ondernemer: alleen maar voordelen!

Posted on Posted in Geen categorie

Studeren en ondernemen: de twee zijn perfect verzoenbaar. Meer zelfs, dankzij enkele wedstrijden én een financieel gunstige regeling kunnen we het gerust een match made in heaven noemen. Word jij straks ook verliefd op het ondernemerschap? Steeds meer student-ondernemers komen met originele concepten op de proppen … en weten daar nog een rendabel businessmodel uit […]

cropped-carbofisc-1-van-1-e1407238415924.jpg

Opgelet voor frauduleuze e-mails

Posted on Posted in Geen categorie

Er circuleren momenteel frauduleuze e-mails. In deze e-mails wordt u gevraagd om een bijlage te openen om een zogenaamde fout in uw belastingaangifte na te kijken. In werkelijkheid is het een poging tot phishing of besmetting van uw computer met een virus. Als u zeker wilt zijn dat een e-mail werkelijk van de FOD Financiën […]

webpagachtergrond

Niets verandert voor het geregistreerd kassasysteem (GKS)

Posted on Posted in BTW

Voor horeca-ondernemers die momenteel onder de GKS-reglementering vallen, blijven de GKS-verplichtingen van toepassing. Voor hen blijft ook de vooropgestelde timing voor de invoering van de geregistreerde kassa ongewijzigd, namelijk op 01.01.2016. De berichtgeving over het advies van de auditeur bij de Raad van State tot vernietiging van het KB van 15/12/2013 en van de Beslissing […]